Medische fouten

SIN-NL wil eerlijkheid over medische fouten en herstelbehandeling voor de slachtoffers, structureel en individueel, op basis van de feiten en dialoog. Openheid over medische fouten loont en is een win-win situatie.
De arts kan gewoon eerlijk zijn, het slachtoffer of de nabestaanden informeren.
Ook kan de arts, conform zijn/haar zorgplicht direct adequate diagnostiek  doen en adequate medische behandeling verstrekken ter herstel van de schade van de medische fout, voorzover mogelijk. Zo blijft de behandelrelatie arts-patient in stand èn kan de arts van zijn/haar fout leren!

Vraag Uw arts om Vertel en Herstel uit te voeren, conform zijn/haar zorgplicht WGBO

Adviezen bij gesprekken met artsen

Checklist aanwijzingen medische fouten

Bereid U voor: na de medische fout ,

Adviezen SIN-NL na de medische fout

Leidraad SIN-NL medische fouten

Vraag Uw arts om Registreer en Leer uit te voeren